Toekomstvisie

Uiteraard moet dit totaalproject kunnen groeien. Stap voor stap wordt er gewerkt aan de cohesie en worden afspraken ook in praktijk omgezet. Op lange termijn profileren zich vanuit het huidige beleidsplan al een aantal streefdoelen. Wil het JBOC de ingeslagen weg verder zetten, dienen zij gerealiseerd te worden in de komende jaren.Op de eerste plaats zal de groei van het JBOC de werking er niet eenvoudiger op maken. Deze zal niet langer kunnen gedragen worden door mensen die op vrijwillige basis de volledige last dragen. Een professionalisering dringt zich dan ook op. Zowel op het administratieve als op het sportieve vlak. Deze professionalisering samen met de inzet van vele vrijwilligers moet garant staan voor een verdere ontwikkeling en uitbouw van het Jeugdbasketbalopleidingscentrum.Om ambitieuze en talentvolle spelers en speelsters verder te laten doorgroeien en om ze in het Gentse te houden moeten er doorstromingsmogelijkheden komen op het hoogste niveau. Dit betekent dat de nodige investeringen moeten gedaan worden om dergelijke ploegen, zowel een dames– als herenploeg, te kunnen uitbouwen. Het aantrekken van sponsors, die zich kunnen terug vinden in de filosofie van het “stap voor stap opbouwen” speelt hier een cruciale rol.

 

  
 
Copyright JBOC - Gebruiksovereenkomst - Privacybeleid - Powered by - Inloggen