Doelstellingen

In de eerste plaats is het de bedoeling van het JBOC een sociaal – maatschappelijke rol te spelen binnen de Gentse regio. Dit door het aanbieden van een georganiseerde en zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren onder de vorm van basketbal. De pijlers in de organisatie zijn de vijf clubs. Binnen de samenwerking wordt er bewust gestreefd om de eigenheid van elke club te behouden, zodat de herkenbaarheid blijft dit zowel voor de eigen leden als voor de buitenwereld. Tezelfdertijd zal men er over waken dat de clubs zich niet enkel en alleen oriënteren op het louter sportieve. In de werking en in de organisatie van nevenactiviteiten van elke club dient het extra sportieve ook de nodige aandacht te krijgen.

Interactie vindt niet alleen plaats tussen de verschillende leden van de clubs (spelers, ouders, trainers, bestuur) maar ook tussen andere organisaties in de Gentse regio zoals sportclubs uit andere sporttakken, scholen, jeugdhuizen en jongerencentra. We streven naar een open en brede cultuur en vinden de contacten met ouders of andere organisaties buiten de eigen sport belangrijk.

Op de tweede plaats wordt gevraagd aan de deelnemende clubs om de actieve jeugdleden en hun entourage op een pedagogisch verantwoorde manier te begeleiden en te vormen. De algemene sportieve ontwikkeling staat voorop. Er wordt aandacht besteed aan zowel de fysieke, de sporttechnische, de tactische, de mentale en de sociale ontwikkeling van spelers en speelsters. Via een brede waaier van sportieve activiteiten krijgen de jongeren volop de kans om deze aspecten te ontwikkelen. Aansluitend hierbij moeten de deelnemende clubs inspanningen leveren om begeleiders aan te trekken (bestuur, trainers, afgevaardigden, …) met het nodige inzicht in de specifieke problematiek van jeugdsport. Dit vraagt een extra investering die op langere termijn enkel een grote meerwaarde zal geven.

Binnen de werking van elke club in het algemeen en de samenwerking in het bijzonder zal elke speler de mogelijkheid krijgen te sporten op het eigen niveau. Spelers en speelsters met talent en de nodige ambitie en motivatie om een verdere sportieve carrière uit te bouwen moeten hiertoe ook de kans krijgen, naast de recreatief georiënteerde leden. Dit veronderstelt dat er een passende opleiding geboden wordt.

  
 
Copyright JBOC - Gebruiksovereenkomst - Privacybeleid - Powered by - Inloggen